1. Mirosław Bernyś - przewodniczący

2. Rafał Grabka - z-ca przewodniczącego Komisji

3. Jacek Piwowarski - członek

4. Jacek Maruszewski - członek

5. Tomasz Klimek - członek

6. Zbigniew Wojciechowski - członek