1. Anna Majczak - przewodnicząca

2. Stanisław Altenberg - z-ca przewodniczącego Komisji

3. Tomasz Klimek - członek

4. Bonifacy Wojciechowski - członek

5. Ireneusz Kwiecjasz - członek

6. Mirosław Bernyś - członek