położonej na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 249/4, w obrębie ewidencyjnym Sztombergi

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z karta informacyjną