na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 130 położonej w obrębie ewid. Sztombergi

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z karta informacyjną