na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 976 położonej w obrębie ewid. Koniemłoty

Treść ogłoszenie wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną