na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 410/2 położonej w obrębie ewid. Czajków Północny

Treść ogłoszenia wniosku wraz z karta informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną