na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 55 oraz 57 położonych w obrębie ewid. Krzywołęcz

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną