na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 4915 położonej w obrębie ewid. Staszów.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną