na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 78 położonej w obrębie ewiden. Wiązownica Kolonia

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną