na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2 położonej w obrębie ewiden. Krzywołęcz

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną