na działce oznaczonej nr ewidenyjnym 3247 położonej w obrębie ewiden. Staszów.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną