Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Ewa Kondek

Skarbnik Miasta i Gminy Staszów

Henryka Skowron

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

Leszek Marek Kopeć

Sekretarz Miasta i Gminy Staszów

Sławomir Mikula