na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 5908/29, 5908/32, 5908/35 oraz 5908/34 położonych w obrębie ewiden. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną