Stowarzyszenie Aktywna Kraina z siedzibą w Woli Wiśniowskiej 29, 28-200 Staszów złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji pn.: Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów- Zajęcia z sekcji narciarstwa biegowego

Treść dokumentu źródłowego ogłoszenia w pdf

Treść oferty w pdf