w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: - „Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza” realizowana w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” w systemie zaprojektuj i wybuduj

Treść zarządzenia