Postępowanie o udzielenie zamówienia dostępne jest na platformie zakupowej Open Nexus pod adresem

https://platformazakupowa.pl/pn/staszow

w zakładce Postępowania, pod nr ID 551603