na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1526/4 położonej w obręb. ewiden. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną