na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 277 położonej w obrębie ewidencyjnym Zagrody

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną