OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu dokumentu
Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), zapraszam wszystkich mieszkańców, lokalnych
partnerów społecznych i gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru
Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030. Dokument opracowany został dla gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Opatów, Osiek, Ożarów, Pacanów, Połaniec, Rytwiany, Samborzec, Sandomierz, Staszów, Tarłów, Wilczyce, Wojciechowice oraz Zawichost, przy udziale powiatu opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego.
Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 przedstawia istniejące uwarunkowania oraz najważniejsze kierunki rozwoju, stanowiąc tym samym zintegrowany plan działania w perspektywie najbliższych kilku lat. Dokument ten pozwoli na spójny i sukcesywny rozwój całego obszaru przy wykorzystaniu lokalnych potencjałów rozwojowych, mając przy tym na uwadze oczekiwania i potrzeby jego wszystkich mieszkańców oraz angażując ich zarówno w proces tworzenia, jak i realizacji jego założeń.
Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w terminie od dnia 10.11.2022 r. do 14.12.2022 r.
Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej:
- z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Strategia Dolina Wisły”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie,
ul. Opatowska 31, 28–200 Staszów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Strategia Dolina Wisły”.
c) bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w godzinach pracy Urzędu.
a) elektronicznie na adres skrytki Urzędu na platformie ePUAP: /7uv0r0v2ae/skrytka
Uwagi po upływie wyznaczonego powyżej terminu nie będą uwzględnione.
Formularz konsultacyjny oraz Strategia dostępne będą od dnia 10.11.2022 r.:
w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów, w sekretariacie oraz dzienniku podawczym,
w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Staszów (www.bip.staszow.pl/) i na stronie internetowej gminy (www.staszow.pl/).

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
/-/ dr Leszek Kopeć

Pełna treść ogłoszenia [wersja pdf]