Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów na lata 2022–2030. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji  uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

Pełna treść obwieszczenia

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów na lata 2022–2030

Formularz zgłaszania uwag (PDF)

Formularz zgłaszania uwag (wersja edytowalna)