O złożeniu oferty przez Stowarzyszenie Sigma Staszów ul. Mickiewicza 40, 28 -200 Staszów na realizację zadania pn.:Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Otwarty mikołajkowy turniej siatkówki.

Dokument źródłowy

Treść oferty