na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 434/4 położonej w miejscowości Koniemłoty

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną