na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 302 położonej w miejscowości Wiśniowa

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.