na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 434/3 położonej w miejscowości Sielec

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną