na działce oznaczonej nr ewiedencyjnym 274/2 położonej w miejscowości Zagrody

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną