w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały