w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Stasżów na 2013 rok

Treść uchwały

Treść załączników do uchwały

Link do ogłoszonego aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego