w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Kurozwęki

Treść uchwały