w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Smerdynie będącej w strukturze organizacyjnej Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" i Przedszkole w Smerdynie.

Treść uchwały