w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014

Treść uchwały