w sprawie nadania nazw ulicom na osiedlu "Małopolskie"

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego