w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2012 rok.

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego