w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie.

Treść uchwały

Treść załącznika- Sprawozdanie Finansowe za 2012 rok Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie