w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie.

Treść uchwały

Treść załącznika - Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie