w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/138/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego