w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

Treść uchwały