na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2420 położonej w miejscowości Smerdyna.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.