w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok

Treść uchwały

Treść załącznika nr 1a

Treść załącznika nr 1b

Treść załącznika nr 2a

Treść załącznika nr 2b

Treść załącznika nr 3

Treść załącznika nr 4

Treść załącznika nr 5

Treść załącznika nr 6

Treść załącznika nr 7

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego