w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok

Treść uchwały

Treść załącznika nr 1a

Treść załącznika nr 2a

Treść załącznika nr 2b

Treść załącznika nr 3

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego