w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013-2027

Treść uchwały

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

Treść załącznika nr 3