w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Staszów zadań, w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie, powierzonych przez Gminy Osiek i Rytwiany.

Treść uchwały