na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 207 położonej w miejscowości Oględów.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną