w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027

Treść uchwały

Treść załączników do uchwały