w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiązownicy Dużej będącej w strukturze organizacyjnej Zespołu Placówek Oświetowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej.

Treść uchwały.