na działce oznaczonej nr ewid. 84 położonej w obrębie ewid Niemścice

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną