w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok

Treść uchwały

Treść załączników

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świetokrzyskiego