w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego