decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa na terenie Gminy Staszów elektrowni wiatrowych o mocy elektrycznej 60 MW wraz z punktami zasilania (PZ 6 - PZ 12), sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV oraz placów i dróg dojazdowych".

Treść ogłoszenia wraz z kartą informacyjną.