na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 3394/6 położonej w miejscowości Staszów.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z karta informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.