na działce oznaczonej nr ewid. 382/2 położonej w obrębie ewid. Sztombergi

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną